Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 22 (911), phát hành thứ ba, ngày 29/5/2018

Những băn khoăn, lo lắng của các đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 21 (910), phát hành thứ ba, ngày 22/5/2018

VNTN - Qua “Lời kêu gọi Liên hợp quốc” của Bác Hồ viết năm 1946 để thấy tư tưởng hợp tác, mở cửa và...

Mời đọc số 20 năm 2018

  Những kết quả đạt được, cùng hạn chế và hướng khắc phục của công tác bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 19 (908), phát hành thứ ba, ngày 08/5/2018

VNTN - Về cố Giáo sư Trần Đức Thảo (1917-1993) - “Người trí thức đã đồng hành cùng lịch sử vất vả của dân...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 18 (907), phát hành thứ ba, ngày 01/05/2018

Chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm, nhưng nỗi đau ở lại với bên thắng hay bên thua đều quặn thắt như nhau;...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 17 (906), phát hành thứ ba, ngày 24/4/2018

Sự cần thiết của việc trích một phần vốn, ngân sách của chính quyền địa phương và doanh nghiệp chuyển sang Ngân hàng Chính...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 16 (905), phát hành thứ ba, ngày 17/4/2018

Ý nghĩa nhân văn, cao đẹp của “Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về Đại đội thanh niên xung phong 915...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 15 (904), phát hành thứ ba, ngày 10/4/2018

Chủ trương thiết thực và sự đồng lòng, quyết tâm cao từ nhiều phía để phát huy giá trị Khu di tích lịch sử...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 14 (903), phát hành thứ ba, ngày 03/4/2018

Về quy định yêu cầu các doanh nghiệp ngoại đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 13 (902), phát hành thứ ba, ngày 27/3/2018

Cần sự chung tay của các cấp, ngành để nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức...

Mời đọc

Bài mới

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 22 (911), phát hành thứ ba, ngày 29/5/2018

Những băn khoăn, lo lắng của các đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt...

Sống bình dân

VNTN - Cách đây mấy hôm, tôi được mời đến dự tiệc cưới con một người bạn. Mâm tôi ngồi toàn người xa lạ....

Thông báo Cuộc thi sáng tác và Triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên với chủ đề “Ảnh đẹp du lịch Thái Nguyên” năm 2018

VNTN - Nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu ảnh đẹp về du lịch Thái Nguyên phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến...