Thơ mới

Bàn tay trước Bến Nhà Rồng

NGUYỄN MINH ĐỨC Bàn tay trước Bến Nhà Rồng Bàn tay trước bến Nhà Rồng Nắm chặt nỗi đau Kiếp ngựa trâu dân tộc Dài hơn nghìn năm lệ...

Về thăm quê Bác

NGUYỄN THỊ LÂM Về thăm quê Bác Tháng Năm này con đến Nghệ An Ngược sông Lam lên Nam Đàn quê Bác Đồng lúa, nương ngô trải màu...

Các cháu miền Nam ra thăm Bác

NGUYỄN HƯNG HẢI Các cháu miền Nam ra thăm Bác Các cháu ở miền Nam mới ra Bắc lần đầu Đến thăm Bác bất ngờ không hẹn...

Chợt em

PHAN THÁI Chợt em Xin em cất nắng vào chiều Để tôi gom gió cho diều thôi bay Ngọt ngào một thoáng heo may Lòng mình ấm một chút...

Ngồi ngắm tuyết mai

TRẦN NGỌC MỸ Ngồi ngắm tuyết mai Dưới vòm đêm, bóng tối có phủ dụ bước chân ngoài kia? sương giăng giăng ngàn đôi mắt ướt gió buốt đường...

Gia đình 4.0

DƯƠNG THẮNG Gia đình 4.0 Trong gia đình bốn chấm không Người đàn ông cách ly mình bằng bản tin thời sự Người đàn bà chăm chú smartphone Đếm...