Thơ mới

Chim rừng thôi hót

DOÃN LONG Chim rừng thôi hót Con chim hót trong vườn nhà em Rủ trai làng lên rừng thổi sáo Hoa mận nở trước vườn nhà em Bảo lúc...

Hữu Loan

NGUYỄN MINH KHIÊM Hữu Loan Ông ngả mình dưới bầu trời màu xanh khát vọng Gối đầu vào ký ức xưa và bóc thơ ăn Thơ không đủ...

Dấu xưa Luy Lâu

DUY ĐẮC Dấu xưa Luy Lâu Đi trên thành cổ Luy Lâu Chạm vào mảnh vỡ của mầu thời gian Từ trong phế tích hoang tàn Tiếng ngựa hí...

Sớm xuân

LÊ ĐÌNH TIẾN Sớm xuân Nắng lên thắp một nụ đào Mùa xuân đã nhẹ gót vào thơ ai Bà ngồi bếp sớm luộc khoai Mải chơi ngọn khói...

Chuyến xe đêm

HÀ PHI PHƯỢNG Chuyến xe đêm Những đốm sáng hồi ức soi trên sông đêm tiếng sáo réo rắt đâu đây chạm tinh khôi giọt nước Con đường này ta...

Cây gạo của mường

BÙI VIỆT PHƯƠNG Cây gạo của mường Trẻ từng mơ giấc sông Già hãy còn thức núi, Vẫn còn thấy nhau qua cây mộc miên đỏ ối... Ai rồi...