Hôm nay: Ngày 21 tháng 8 năm 2017
Phê bình

Ươm trồng những triết lí “xanh tươi”

23/04/2017 6:32:10 SA

VNTN - Tiếp xúc với nhà thơ Phan Thức, tôi thường cảm nhận đó là một con người nhẹ nhàng, tinh tế và rất thâm trầm...

Một số lỗi sai trong sách “Học tiếng Tày”

06/06/2016 9:15:55 SA

VNTN - Sách “Học tiếng Tày” (Nxb KHXH, năm 2013) có quá nhiều lỗi. Ở đây chỉ đề cập tới một vài chi tiết thuộc về tri thức văn hóa xã hội...

“Tiếng kèn Pí lè” của người gái bản

10/08/2015 9:43:52 SA

VNTN - Tôi được “gái bản” tặng tập truyện ngắn Tiếng kèn Pí lè - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân...

Vấn đề bản sắc văn hóa trong văn học các dân tộc thiểu số - Từ một sự ngộ nhận

10/06/2015 3:40:01 CH

VNTN - Văn học dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu trong khoảng hai chục năm ...

Video Hội VHNT
25 năm Báo VNTN
26-6-2015
Facebook
Thông tin truy cập
Lixao  Trực tuyến: 390  
Lixao Lixao  Tuần: 0
Lixao Lixao Lixao  Tổng số truy cập: 3017005
Mời đọc
-->