Hôm nay: Ngày 28 tháng 6 năm 2017
Nghiên cứu

“Lê Thành Chu thi tập” và tâm tư ưu thời ái quốc

19/06/2017 8:57:10 SA

VNTN - Hà Nam được biết đến là một mảnh đất thuộc vùng chiêm trũng Bắc Bộ,...

Những cách tiếp cận đa chiều về tiểu thuyết “Những người mở đường”

12/06/2017 9:34:10 SA

VNTN - Trong những năm gần đây, nhà văn Hồ Thủy Giang trở thành tác giả Thái Nguyên tiên phong trên con đường tiểu thuyết lịch sử...

Đến sự hiện đại hóa thơ Việt từ “trường phái trường ca Việt” (kỳ 2)

09/06/2017 7:02:10 CH

VNTN - hưởng… Do thiếu thông tin của nhiều tác giả, một số danh sách chưa thể đầy đủ theo thống kê đang có.

Đến sự hiện đại hóa thơ Việt từ “trường phái trường ca Việt”*

06/06/2017 10:05:10 SA

VNTN - Từ Canada, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Đỗ Quyên gửi về Văn nghệ Thái Nguyên một công trình đặc sắc của ông – chuyên luận về hiện tượng...

Bác Hồ tuyên truyền, vận động cách mạng bằng… tập Kiều và lẩy Kiều

16/05/2017 11:07:10 SA

VNTN - Hồ Chí Minh có một vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử Việt Nam khi Người đã dành cả cuộc đời...

Vốn sống của người viết tiểu thuyết

13/05/2017 2:56:10 CH

VNTN - Tôi viết tiểu thuyết chưa nhiều, nhưng có một số bạn văn hỏi về việc huy động vốn sống ra sao khi viết mấy cuốn tiểu thuyết gần đây...

Những tay bút “nhiều trong một”

09/05/2017 2:35:10 CH

VNTN - Lịch sử văn học nước nhà, nhất là từ thời kì hiện đại, được chứng kiến sự trình hiện, bung trổ hết sức ngoạn mục, ấn tượng, thuyết phục của những tác giả đa năng...

Đời lên tiếng và Thơ lên đường

02/05/2017 6:41:10 SA

VNTN - Vẫn xác tín rằng mỗi thi sĩ bao giờ cũng thuộc về một điệu thức thơ nhất định tương hợp với bản thể trong mình...

Xóm Chòi, Đại Từ, Thái Nguyên 1949 - 1950 trong kí ức văn nghệ sĩ

27/04/2017 11:13:10 SA

VNTN - Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (1945), những gây hấn trắng trợn của thực dân Pháp đã buộc dân tộc ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 1946 - 1954...

Những góc độ tiếp cận mới trong luận giải mối quan hệ giữa chính trị và văn nghệ (từ năm 1986 đến nay) Kỳ 2

08/04/2017 6:58:10 SA

VNTN - Quan sát tiến trình đổi mới tư duy xung quanh vấn đề mối quan hệ giữa văn nghệ và chính trị, có thể thấy các nhà khoa học...

123456789
Video Hội VHNT
25 năm Báo VNTN
26-6-2015
Facebook
Thông tin truy cập
Lixao  Trực tuyến: 113  
Lixao Lixao  Tuần: 0
Lixao Lixao Lixao  Tổng số truy cập: 3017005
Mời đọc
-->