Hôm nay: Ngày 28 tháng 6 năm 2017
Diễn đàn

Có thể lang thang, nhưng không được lạc đường…

24/02/2016 12:27:12 SA

VNTN - Một bài thơ có thể đặt ra rất nhiều tầng ý nghĩa, nhưng tác giả của nó thì bao giờ cũng phải biết chắc chắn là mình đang muốn đặt ra vấn đề gì...

Cuộc đối thoại vô ngôn

06/07/2015 9:50:21 SA

LTS: Cùng với việc góp ý trực tiếp trên các trang bản thảo thơ để các tác giả hoàn thiện hơn trong công việc sáng tác...

Video Hội VHNT
25 năm Báo VNTN
26-6-2015
Facebook
Thông tin truy cập
Lixao  Trực tuyến: 88  
Lixao Lixao  Tuần: 0
Lixao Lixao Lixao  Tổng số truy cập: 3017005
Mời đọc
-->