Hôm nay: Ngày 23 tháng 9 năm 2017
Diễn đàn

Chúng ta phải trả lời bạn đọc thế nào?

15/09/2017 10:04:10 SA

VNTN - Trong sáng tạo thơ ca, một trong những điều tối kị là lấy ý tưởng, cách viết của người khác, cho dù lí do của nó là gì đi chăng nữa. Vô tình thì là chuyện đáng tiếc...

Có thể lang thang, nhưng không được lạc đường…

24/02/2016 12:27:12 SA

VNTN - Một bài thơ có thể đặt ra rất nhiều tầng ý nghĩa, nhưng tác giả của nó thì bao giờ cũng phải biết chắc chắn là mình đang muốn đặt ra vấn đề gì...

Cuộc đối thoại vô ngôn

06/07/2015 9:50:21 SA

LTS: Cùng với việc góp ý trực tiếp trên các trang bản thảo thơ để các tác giả hoàn thiện hơn trong công việc sáng tác...

Video Hội VHNT
25 năm Báo VNTN
26-6-2015
Facebook
Thông tin truy cập
Lixao  Trực tuyến: 437  
Lixao Lixao  Tuần: 0
Lixao Lixao Lixao  Tổng số truy cập: 3017005
Mời đọc
-->