Khai mạc kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 HĐND tỉnh

91

VNTN – Sáng 22/3,  HĐND tỉnh đã khai mạc kỳ họp tổng kết khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên là lãnh đạo tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên qua các thời kỳ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 2021 diễn ra trong 2 ngày (22 và 23/3). Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát: Nhiệm kỳ 2016 2021, là nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt đại dịch COVID19 đã có những tác động, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cũng như đời sống nhân dân trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp cộng tác, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành trung ương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt và hiệu quả của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đó, có sự đóng góp, quan trọng của HĐND các cấp, trong đó có các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan tư pháp đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, tạo nên sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất có trọng tâm, trọng điểm và bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội ở địa phương. Các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh được HĐND thể chế hóa kịp thời thành 279 nghị quyết và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hoạt động giám sát được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND duy trì thường xuyên trước, trong và sau mỗi kỳ họp, với hình thức, phương thức phù hợp, nâng cao về chất lượng hiệu quả, được cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thuận và đánh giá cao. HĐND thực sự khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Hoạt động của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung; chất lượng các kỳ họp được nâng lên; đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có những chính sách tạo bước phát triển đột phá trên một số lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc tranh thủ mọi cơ hội; phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương để thúc đẩy phát triển một cách toàn diện. Là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Trong buổi sáng 22/3, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 2021; Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT. 266 đoạn từ Ngã tư Sông Công (giao Quốc lộ 3 cũ) đến Ngã tư Điềm Thụy (giao Quốc lộ 37); Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030;… Báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh gồm: Kinh tế và Ngân sách; Pháp chế; Văn hóa Xã hội và Ban Dân tộc.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được là rất đáng phấn khởi và trân trọng. Song, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận với tinh thần cầu thị, không né tránh những hạn chế, yếu kém trong quá trình hoạt động như trong Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 2021 đã đánh giá để từ đó rút ra những kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục trong quá trình hoạt động ở nhiệm kỳ tiếp theo. Kỳ họp này không chỉ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của HĐND tỉnh, mà HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, quyết định những nội dung hết sức quan trọng về cơ chế, chính sách, các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những nội dung này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, kết luận về chủ trương để HĐND tỉnh tập trung, thảo luận, quyết định theo thẩm quyền. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét, tiến hành miễn nhiệm và bầu một số chức danh theo thẩm quyền. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh trên tinh thần dân chủ, tập trung, trách nhiệm, thực hiện công tác miễn nhiệm và bầu các chức danh được giới thiệu để kiện toàn bộ máy của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng với mong đợi của cử tri và nhân dân địa phương. 

Quang Khải