Nhái xanh thua cuộc

39

Cuộc thi nhảy cao của loài ếch nhái thật sôi nổi. Cụ voi và chị bồ câu làm giám khảo. Tùy theo ý thích, sở trường mà lựa chọn nơi dậm nhảy. Ếch thì ngồi trên giàn mướp. Anh ễnh ương ngồi ngay trên lá sen. Cậu chẫu chuộc vắt vẻo trên ngọn cây lau,… Riêng nhái xanh đậu trên ngọn cây tre là là ngang mặt nước. Chị bồ câu phải đánh dấu để sau còn đo chiều cao.
Sau tiếng tù và của bác voi, tất cả đều bật nhảy. Chả ai qua được ngọn tre. Riêng anh nhái xanh bay vút lên tận đâu đó rồi từ từ rơi xuống trước tiếng vỗ chân vỗ tay vang dậy. Không có gì có thể bác bỏ tài bay của anh nhái xanh. Ai cũng nghĩ như vậy.
Đến phần công bố kết quả thì chị bồ câu mỏ ngậm một đoạn dây, một đầu anh khỉ đang cầm. Chị tuyên bố:
Đáng lẽ anh nhái xanh được nhất nhưng anh đã gian lận trong thi. Cụ thể: Anh nhờ anh khỉ buộc dây níu ngọn tre lại như cái cung. Khi ông voi phát lệnh, anh khỉ buông dây làm anh nhái xanh bật lên cao. Thế là không phải dựa vào sức của chính mình.
Anh khỉ và nhái xanh xấu hổ quay mặt đi rồi nhái xanh nhảy tùm xuống nước lẩn mất. Từ đó không mấy khi thấy nó xuất hiện mà luôn chui lủi ở các lùm cây.
Lời bàn: Phải trung thực trong cuộc sống, chớ vì chạy theo danh vọng, thành tích mà gian lận để rồi phải chịu tiếng xấu.

Tú Xuân

Impotence and infertility therefore have no relation to one another in terms of cause and effect and are two distinctly different phenomena. buy viagra online malaysia Thus, a man suffering from impotence can be completely fertile and have no problem having children.