Lộ thiên

56

Hoàng Xuân Tuyền

Lộ thiên

Thơ ngày một dài ra
váy ngày một ngắn lại
công nghệ sống nhanh chân
smartphone dằng dặc đường ta bước
thế giới vo viên đút túi quần.

Nằm hạng thương gia, ngồi sau tay lái
ngoe nguẩy xe đạp, đánh võng mô tô
hoặc lết bộ
thì cũng thế cả thôi:
smartphone dằng dặc đường ta bước
thế giới vo viên đút túi quần.

Thơ ngày một dài ra
váy ngày một ngắn lại
công nghệ sống nhanh chân

Nhong nhong
nghe nhìn
phần lộ thiên thế giới.