Trở về nhà

84

Nguyễn Thúy Quỳnh

Trở về nhà

Người vật vã giữa bốn bề trắng toát
Chỉ mong điều ấy thôi
Người kẹt lại nơi hầm sâu đen thẳm
Chỉ mong điều ấy thôi
Người đứng gác nơi đầu non cuối biển
Chỉ mong điều ấy thôi
Người mướt mải mưu sinh chân trời xứ lạ
Chỉ mong điều ấy thôi
Người gục đầu đếm ngày qua song sắt
Chỉ mong điều ấy thôi
Sớm mùng một
Được kính cẩn thắp hương trước ban thờ tiên tổ
Ngắm hoa mai thong dong nở
Đã may mắn hơn biết bấy nhiêu người.