Dê vàng khôn ngoan

27

Dê vàng vừa đau đớn vừa căm giận con hổ dữ đang lần lượt ăn thịt các anh chị em trong đàn. Con hổ này nó từ rừng mới xuống, rất ác độc, nó tuyên bố sẽ ăn thịt lần lượt cho hết đàn dê. Dê vàng được đàn vẫn khen là thông minh. Làm sao bây giờ? Rồi sẽ đến lượt dê vàng vào mồm hổ?
Hôm sau hổ lại mò đến. Nó định vồ một con dê thì dê vàng đến ngăn lại, bảo:
-Ông phải chia bọn tôi ra rồi!
Mày nói thế là thế nào?
Dạ, hôm qua cũng có một ông hổ đến bảo là phải để dành dê cho ông ta, nếu không ông ta xé xác luôn ông đấy.
Hừm, thế nó đang ở đâu?
Dê biết hổ mắc mưu nên chỉ về phía sau:
-Ông ấy ở tạm dưới hang sau hàng rào râm bụt kia.
Hổ nhảy phốc mấy bước qua ngọn hàng rào, nó thấy một cái hang rộng hoác bằng đá xây. Nó đi đến nhìn xuống. Một con hổ vằn dữ tợn đang nhìn lên dọa nó. Nó càng há mồm gầm gào, con hổ dưới đó càng gào to hơn. Nó chạy quanh miệng hang, con hổ dưới nước cũng càng hung hăng hơn. Nó không biết đó chính là bóng của nó. Nó nhún chân nhảy xuống. Đến đáy giếng, nó mới biết là bị mắc mưu dê nhưng đã muộn. Đáng đời quân gian ác.
Lời bàn: Kẻ ác cuối cùng sẽ bị trừng trị đích đáng.

Tú Xuân