Một loài hoa như rượu thức trong đêm

72

Nguyễn Việt Chiến

Một loài hoa như rượu thức trong đêm

Anh gặp lại sớm nay hoa giấy đỏ
Sắc đỏ không ồn ào
Hoa đã rụng suốt đêm
Một loài hoa
Như rượu thức im lìm
Đang chất chứa
Đang cháy lên thảng thốt
Có một người đàn ông trong anh
Ra đi năm 1971
Thành phố sau lưng hoa giấy đỏ âm thầm

Một loài hoa như rượu thức trong đêm
Thao thức nở suốt một thời trận mạc
Thao thức cháy sau khổ đau mất mát
Thành phố âm thầm sót lại một màu hoa

Một loài hoa như rượu cháy trong ta
Cháy ám ảnh ngay cả khi rụng tắt
Khi Nguyễn Mỹ đi về phía màu hoa nhất
Người con gái trong thơ anh
Vẫn đỏ mắt ngóng chờ
Mái tóc xanh rờn mà hồn đã vọng phu
Một loài hoa như rượu thức đến giờ.