Đất nước mùa xuân và khát vọng hùng cường

190

VNTN – Đất nước ta đang tưng bừng chào đón mùa xuân mới và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Niềm tin yêu và khát vọng của lòng dân dường như làm cho cảnh sắc của đất trời tươi đẹp hơn, không khí mùa xuân nao nức, rộn ràng hơn.
Màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ tung bay cùng hương sắc của ngàn hoa như ý Đảng, lòng dân và mùa xuân hòa quyện tạo nên bức tranh xuân muôn màu và giai điệu xuân huyền diệu.

 

Quang cảnh phiên Khai mạc Đại hội XIII của Đảng (ngày 26/1/2021). Nguồn: Vnexpress.net

Đi trên mỗi nẻo đường xuân, chúng ta tự hào và cảm nhận rõ nét niềm tin sâu sắc của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Sức sống mới trên hình hài Tổ quốc là một minh chứng cho sự phát triển của dân tộc ta, đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ qua và 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước đã khẳng định sự đúng đắn và vai trò lãnh đạo của Đảng. Với sự nhạy bén về quá trình vận động phát triển và kế thừa những tinh hoa phát triển của nhân loại, Đảng ta đã đoàn kết toàn dân làm nên những kỳ tích trong thời đại mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhất là năm 2020 khi thiên tai dịch bệnh hoành hành, kinh tế thế giới suy thoái, chúng ta đã khống chế, kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân; kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng và là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao; quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững.
Những kết quả đạt được có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo nên dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.
Sự chung sức đồng lòng với Đảng thể hiện ý chí và tâm nguyện của nhân dân vì sự trường tồn của dân tộc. Trong khí thế của mùa xuân mới, lòng ta thêm ấm áp khi Đại hội XIII của Đảng xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Mùa xuân này chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Chúng ta vô cùng tự hào, trân trọng bởi những người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam hôm nay đã thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ, lấy nhân dân làm chủ thể cho sự phát triển kinh tế xã hội. Tầm nhìn chiến lược của Đảng thể hiện rõ trong nhiều giải pháp, tạo bước đột phá đổi mới tư duy về cấu trúc hệ thống tổ chức và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Khẳng định sự minh bạch và lành mạnh hóa nền kinh tế, dỡ bỏ mọi rào cản, tiếp thêm động lực để tạo dựng luồng sinh khí mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng nhà nước thực sự “của dân, do dân, vì dân” và một chính phủ kiến tạo đồng hành phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Con đường đi tới tương lai của đất nước chúng ta đã rộng mở, song chưa hết khó khăn. Thời cơ, vận hội và thách thức luôn đan xen. Khát vọng độc lập tự do, khát vọng ấm no hạnh phúc, khát vọng đổi đời đã trở thành hiện thực trên non sông gấm vóc, trong mỗi gia đình. Ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc kết tinh từ ngàn xưa đang được Đảng ta khơi dậy từ trái tim khối óc của mỗi người. Cảm hứng khởi nghiệp, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng bằng trí tuệ, công sức và khả năng sáng tạo của mỗi tập thể cá nhân từng bước kết trái đơm hoa. Những việc làm vì dân vì nước, khát khao cống hiến cho mục tiêu lý tưởng, tinh thần thiện nguyện… tiếp tục là dòng chủ lưu xuyên suốt trong đời sống xã hội.
Tư tưởng nhất quán về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam được khẳng định tại Đại hội Đảng cũng chính là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho những người hoạt động trong lĩnh vực văn học – nghệ thuật nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tài năng góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.
Đảng đã thắp lên tiền đồ tươi sáng cho dân tộc. Trách nhiệm gìn giữ và vun đắp thành quả đã tạo dựng không của riêng ai. Theo dòng chảy của lịch sử, ngọn lửa nhiệt huyết và niềm tin theo Ðảng luôn sáng mãi. Nhất định công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sẽ tiếp tục khơi dậy mọi tiềm năng, thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Không hẳn ngẫu nhiên nhiều chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc diễn ra vào mùa xuân. Sức sống mãnh liệt được kết tinh từ trí tuệ, lòng người và tinh túy của đất trời đã làm nên sức mạnh đó.
Mùa xuân đã về. Mùa xuân đẹp thêm từ lời Đảng gọi. Ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng soi rọi, lan tỏa và thắp lên hào khí non sông trên hành trình đi lên phía trước. Đón chào năm mới với tất cả niềm hân hoan, từ điểm tựa mùa xuân này, chúng ta cùng nhau tự tin bước tiếp.

Thái Dương