Nghe

39

Trái cây kể chuyện hoa nở
Con kiến kể chuyện đất đai
Bàn tay kể chuyện cánh cửa
Buổi chiều kể chuyện sớm mai

Mưa nắng kể chuyện mùa vụ
Con đường kể chuyện bước chân
Cánh đồng kể chuyện ngọn cỏ
Sương rỏ kể chuyện phù vân

Đóa sen kể chuyện tiếng chuông
Chuông vọng một làn hương đắm
Chập chờn ở giữa, mình ngân
Xa kia lá rơi mõ vẳng.

Phạm Văn Vũ