Gánh hàng cuối năm của mẹ

173

Đặng Bá Khanh

Gánh hàng cuối năm của mẹ

Mảnh vườn của mẹ tôi xưa
Mấy vuông đất với nắng mưa tảo tần
Muối sương xót buốt bàn chân
Sần chai tay mẹ những lần bón chăm

Gánh hàng của mẹ cuối năm
Lá dong xanh cốm ngọt đằm mía cây
Buồng cau với mớ trầu dây
Mùi già mẹ xếp rõ đầy một quang

Chiều ba mươi vẫn vội vàng
Liêu xiêu đầu ngõ gánh hàng chưa xong
Góp gom từ những long đong
Mấy đồng bạc lẻ ru lòng mẹ tôi

Giao thừa lẫm đẫm mồ hôi
Nén nhang đỏ mắt chỗ ngồi của cha
Lẻ loi một phận đàn bà
Bão giông mấy bận còn xa xót lòng

Nẻo mình mấy bến đục trong
Mảnh vườn của mẹ vẫn hong nắng vàng
Con về Tết đã lại sang
Quờ trong thổn thức gánh hàng mẹ đâu.