Đón bằng xếp hạng di tích đình và chùa Nguyễn Tân (Phổ Yên)

223

VNTN – Ngày 26/11/2020, UBND thị xã Phổ Yên đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đình, chùa Nguyễn Tân tại xã Thành Công.

Đình, chùa Nguyễn Tân có từ xa xưa ở địa phương, là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử gắn với quá trình trưởng thành và phát triển của nhân dân. Đình là nơi thờ các vị thần Cao Sơn, Quý Minh và một số vị thần khác ở địa phương. Trải qua các thời kỳ lịch sử, đình và chùa Nguyễn Tân đã bị xuống cấp, gần đây được nhân dân địa phương phục hồi, tôn tạo khang trang với lối kiến trúc truyền thống ba gian, hai chái, bốn đao, bốn mái.

Quần thể đình chùa Nguyễn Tân là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, thiết thực phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong đời sống của bà con nhân dân các dân tộc nơi đây. Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử, văn hóa, ngày 12/8/2020 UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 2498/QĐ-UBND xếp hạng Đình, Chùa Nguyễn Tân là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Cụm đình chùa Nguyễn Tân (xã Thành Công, TX. Phổ Yên) 

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Trần Xuân Trường, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã (thứ 3 từ phải sang) trao Bằng xếp hạng Di tích cho UBND xã Thành Công.

 Một tiết mục văn nghệ trong buổi lễ đón Bằng xếp hạng Di tích

Nguyễn  Đình Hưng