Về làng

106

Trần Kế Hoàn

Về làng

(Nhân chuyến thăm đền Gióng)

Về làng chạm bóng cây đa
Vướng chân rơm rạ cũng khà khật quê.
Thuốc lào cay đắng cha vê
Thả hồn… lõm má… rít về hư không.
Áo nâu lợp xống cánh đồng
Mồ hôi tưới đất thành bông lúa vàng.
Chắp tay tạ vía cổng làng
Bùn hoa nuôi gốc giàu sang phố phường.
Com lê sang chảnh bốn phương
Cúi đầu khất thực làn hương vỡ cày.
Còng lưng chắt lọc đắng cay
Giần sàng mẹ lắc mòn tay tảo tần.
Anh hùng dấu những bước chân
Ngõ lầy góp gió mọi vần vũ xưa.

Gặp hồn tre trúc đong đưa
Giật mình tưởng Thánh Gióng vừa vút lên.