Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

84