Phóng sinh

79

Nguyễn Minh Trọng

Phóng sinh

A lô! Nghe có rõ không?
đem ngàn sẻ bẫy nhốt lồng xuống đây
Việc cần,
gom gấp,
làm ngay!
kịp cho mối lễ cuối ngày…
phóng sinh…

Mà không, ngàn nữa mới linh!
bính boong…
vì nghĩa vì tình… giúp thôi!
A di…
Cốc cốc…
liên hồi
Chấm nhang – lệ đỏ mắt người cõi xa…

Nhập nhòa…
hí húi cà sa
Mõ ran ran,
khói…
Thế mà bất an.

Vạt nắng

Đuổi theo vạt nắng dần xa
lạc chiều thảng thốt…
hóa tà áo xanh

Luôn dồn số, thoắt đệm phanh
thế mà phía ấy cứ nhanh hơn mình

Người xưa…
nợ dáng eo xinh?
là suối tóc cứ dập dềnh…
sợ rơi!

Ngã ba phía trước đông người
cảm ơn đèn đỏ
kịp thời sáng lên!