Thơ Nguyễn Văn Song

73

Ta về mót chút nhà quê

Ta về mót chút nhà quê
Cỏ may níu gót triền đê gió lùa
Trăng non nghiêng mái hiên chùa
Ao làng một đóa sen vừa trổ bông
Ta về mót giữa cánh đồng
Rạ rơm loang khói thơm nồng khoai ngô
Có con nghé đứng ngẩn ngơ
Mải chơi lạc mẹ bây giờ tìm đâu

Ta về mót gió qua cầu
Tìm người gửi áo cho nhau giấu nhà
Chưa cùng thưa với mẹ cha
Mà đôi vạt áo lệ sa ướt mèm

Ta về mót giại hiên thềm
Dáng cha hút thuốc trăng đêm đổ dài
Mẹ ngồi khâu áo rách vai
Hình như miếng vá đã vài lần thay

Ta về mót miếng trầu cay
Mót dăm gầu nước đong đầy giếng quê
Lỡ chân lạc bước cõi mê
Hồn còn nương dấu tìm về trăm năm.

Nguyễn Văn Song