Già về nuôi con

40

Già về nuôi con

Héo hon bên tiếng trẻ cười
Từ khi mẹ mất,
Cha tôi thẩn thờ

Nỗi niềm len cả vào mơ
Mẹ tôi phận mỏng gió đưa đi rồi!

Một mình níu võng ru tôi
Cha ru luôn cả mảnh đời cô đơn
Nắng mưa xuống cạn lên cồn
Đói no dắt díu cho con nên người

Vụng về chiếu mốc quên phơi
Lấm lem bùn đất
Quãng đời tai ương
Nuôi con cơm nhịn cá nhường
Từng đêm cha hát lời thương não nề

Bạc bời áo lính chân quê
Trẻ đi đánh giặc
Già về nuôi con
Lời ru xanh giữa héo mòn
Ôm tôi cha đỡ cô đơn bóng chiều

Vịn vào nắng hắt mưa xiêu
Cha tôi cam chịu cảnh nghèo cút côi
Cây già đỡ trái non tươi
Công cha biết lấy biển trời nào đong.

Võ Thị Hồng Tơ