Tình đá

  7

  Túc Văn

  Tình đá

  Chưa thăm hòn Trống Mái
  Là chưa tới Sầm Sơn
  Hai tảng đá thiên tạo
  Âm vọng tình nước non

  Hòn Trống nhìn đắm đuối
  Hòn Mái hiền thật yêu
  Quấn quýt bên nhau mãi
  Quên tháng năm sớm chiều

  Đây tình yêu hóa đá
  Hay đá hóa tình yêu
  Nơi bóng chim tăm cá
  Nói cùng ta bao điều

  Biển ngàn năm vỗ sóng
  Ngợi ca cảnh thần tiên
  Hòn trống bên hòn mái
  Vô tình thành hữu duyên.