Trang sách đợi

123

HÀ PHI PHƯỢNG

Trang sách đợi

Những trang sách im lìm trên giá
dày thêm hạt bụi vô tình
như những ô cửa khép kín

Có thể đã nhiều đêm phương bắc
vạn dặm đường tàu xuyên tầng tai-ga
có thể cánh diều thèm nối sợi dây
tơ vàng chờ heo may
dòng suối mong lũ thác

Một ngày áp mặt vào trang thơm
nghe xôn xao lá đổ
nghe âm âm mạch chảy
mùi đất mục ngàn xưa chưa cũ
bầy sóc tìm hạt cho mùa đông dài
đỉnh núi đẫm sương
đỗ quyên bập bùng thắp lửa gọi sáng

Những trang sách
những lát cắt thời gian
trầm tích của đời
vùng đất phía chân trời
mười năm hay trăm năm
còn đợi

Như đứa trẻ sau giờ tan lớp
háo hức bước lạ theo những đường vân
em tin
rồi sẽ gặp cánh rừng.