Thiện nguyện Gửi Hà Trọng Sáu

18

HOÀNG XUÂN

Thiện nguyện
Gửi Hà Trọng Sáu

Níu mặt trời về phía thâm u
buộc sợi chỉ đỏ
thắt đám mây lơ lửng
ngược xuôi
trong sâu thẳm cuộc đời
phận người
hỏa táng những thứ không lương thiện
những thứ không thuộc về từ bi
xâu chuỗi số phận
len lỏi đời sống bi ai
sản sinh vệt sáng

níu mặt trời về phía thâm u
những phận đời sống chậm
vá víu vết thương
lành sẹo
phía trước bầu trời
mây xanh
chiếc lá
từ bi.