Bay cùng Ăng Co

69

Nguyễn Kiến Thọ

Bay cùng Ăng Co

Xác thời gian
những lăng tẩm đền đài mục nát
quạ kêu Ăng Co Vát

hoàng hôn lụi tàn
viếng thăm những linh hồn khô vùi trong đá
lẩn khuất trong đá

đá thành đá phế
người là người dưng
niềm tin tật nguyền

rêu phong đá
rêu phong những hình hài
những linh hồn lẩn khuất
trời màu chì trĩu nặng
cơn mưa chiều rình rập
dìm chết hoàng hôn
hoang hoải đám mây màu chì
tình yêu màu chì
quá khứ đội mồ lang thang cùng kẻ đồng hành
Ăng Co trôi một mình
vào thời gian bốn mặt…

Một mình tự mọc cánh
Bay…