Khóc và cười

42

Ngọc Thị Lan Thái

Khóc và cười

Khi chào đời
Tiếng khóc khiến bao người òa niềm vui sướng
Thiên thần giáng cõi trần gian.

Lớn hơn chút
Tiếng khóc
Làm cha mẹ lo toan
Mẹ vạch bầu ti cho bú
Lưỡi con níu chặt trái tim Người

Lớn chút nữa
Tiếng khóc
Dễ gợi lên bực dọc
Người lớn muốn đánh roi…

Trưởng thành
Bao cay đắng cuộc đời
Tiếng khóc ít thốt lên
Nhường những giọt nước mắt âm thầm,
Chảy vào đêm vắng…

Những giận hờn
Những bĩ cực truân chuyên
Tiếng khóc là tiếng rung
Vô thanh

Người già
Tiếng khóc là nỗi đau rút ruột tâm can
Máu trong tim ngừng chảy
Là tiếng cười mỉa mai
Âm thanh thất bại
Cuộc đời bỏ đi…

Gom trộn những tiếng khóc xưa
Thành những tiếng cười.