Viết hộ một người lầm lỗi

622

Nguyễn Hồng Quang

Viết hộ một người lầm lỗi

Đêm đêm thức giữa mịt mùng
Ôm lòng cái gối nằm đong nỗi buồn
Dại khôn, khôn dại, dại khôn
Giá như…biết thế…chắc hơn lúc này

Thêu thùa, đục tượng, tỉa cây
Bao lâu cho hết tháng ngày trong lao
Diều ơi vi vút chỗ nào
Mà rơi cái bóng xuống ao nước tù?

Ngỡ ngàng thấy lũ chim cu
Ùa về nhặt nắng sân tù ríu ran
Qua song sắt rỉ lạ quen
Nhìn chim bay lượn mà thèm, chim ơi

Ngậm ngùi nhìn tháng năm trôi
Ngày đêm chỉ một mảnh trời bê tông
Mua danh ba vạn dễ không
Bán danh thoắt chỉ ba đồng thành tro

Bao giờ về với tự do
Chỉ mong cơm nắm cà kho đi cày!