Mẹ tìm phía ấy hình con

2638

Nguyễn Minh Trọng

Mẹ tìm phía ấy hình con

(Kính tặng mẹ Phạm Thị Ạp. Kính tặng hương hồn
liệt sĩ TNXP Nguyễn Đức Thập, Đại đội 915)

Mấy mươi năm mẹ đi tìm
giữa miên man ấy
đâu hình bóng con?

Mỗi xuân – gần phía héo mòn
khói nhang lên
mẹ gọi con mỗi ngày!

Hơi còn ấm níu bàn tay
mà con đi mãi…
Hỡi ngày Noel!

Bạn lòng vừa bén đường duyên…
bánh này thưa mẹ
mùa then đương về!

Bom thù trút
nghẹn câu thề
hình con lẫn với hương quê, cỏ mềm!

Con vì nghĩa cả, niềm tin
hóa thân, chẳng một tấm hình chân dung.

Mỏng manh
về phía vô cùng…
hình con hiển hiện qua từng khói nhang.