Tiếng mưa

704

Quyên GAVOYE

Tiếng mưa

Plic ploc…
Hình như là tiếng mưa rơi
Nửa vương trên lá, nửa rơi đất cằn
Plic ploc…
Tiếng rơi nghe chợt chông chênh
Hình như là nắng rơi nhầm mắt em
Plic ploc…
Em nghiêng vành nón hứng xem
Chợt nghe như cả nỗi buồn tuôn mưa
Plic ploc…
Mảnh trời thưa những hạt mưa
Mảnh tình em chợt nghe vừa mong manh
Plic ploc…
Mưa rơi chưa kịp nắng hanh
Anh đi tắt cả long lanh nắng vàng.

Besancon, 30/06/19