Chùm thơ ngắn

685

Nguyễn Hoa

Chùm thơ ngắn

Gần gũi

Tất cả đều gần gũi với tôi
Đất để đứng
Và khí trời để thở

Mây để bay
Sông để chảy
Và em
Để tôi yêu!

Về biển

Giọt mồ hôi đắng chát
Giọt nước mắt đắng chát
Chảy qua môi
Thành muối mặn
Thành suối mát
Về biển.

Những người kế tục

Tôi học được bao điều trong quá khứ
tôi đang sống hôm nay
nhưng những điều về tương lai
thuộc về bạn
những người kế tục!

Ngày diễu binh lịch sử

Có nhiều chiến công
Không được tặng huân chương
Trên ngực
Giống những người lính
Đã qua chiến trường
Vắng mặt lặng lẽ
Trong ngày diễu binh lịch sử.