Đường trường lên non

507

Xuân Nùng

Đường trường lên non*

Khi vui kể chuyện đói nghèo
Cái cột còn ngắn cái kèo còn vênh
Bốn mùa che cái lênh đênh
Mái tranh ổ chuột gập ghềnh nắng mưa.

Vui buồn ngày xửa ngày xưa
Ùa về kỷ niệm những trưa nắng hè
Cái dui thương lấy cái mè
Vợ chồng từ gốc cây chè đi ra.

Mải mê một chặng đường xa
Cơm vắt cõng mấy quả cà lên nương
Gió đưa tay nải tha hương
Giờ ngồi hát khúc “đường trường lên non”

_____
* Đường trường lên non: Làn điệu hát chèo