Chuyện về Bác Hồ

613

Nguyễn Anh Đào

Chuyện về Bác Hồ (*)

Cây Đức đâm chồi

Người quay phim muốn Bác mặc thêm áo mới
Bác mỉm cười: Bác mặc thế này thôi!
Đời sống của Dân là quan trọng hơn tất cả
Tiết kiệm cho Dân cây Đức mới đâm chồi.

Bát cơm trắng

Dân bản thương Bác nấu riêng nồi cơm trắng
Bác tự tay mình xới cơm mời các cụ
Yêu kính người già – đấy mới là đạo lý
Bác Hồ dạy ta thuở ấy ở Chiến Khu.

Xin cứ gọi là Ba

Bạn cũ gặp gọi Bác là Hồ Chủ Tịch
Bác tươi cười: xin cứ gọi là Ba
Chức vị ấy nhân dân giao phó
Bạn bè xưa – gọi như vậy là xa.

Hai bàn tay

Người bạn bảo: Không tiền sao vượt biển
Người giơ tay: Tiền ở đây này
Bốn biển năm châu – tìm đường đi cứu nước
Hai tay Người – dựng đất nước hóa rồng bay.

——-
(*)Từ những mẩu chuyện trong tập truyện
“Kể chuyện Bác Hồ” – NXB Giáo dục.