DÀNH CHO CÁC EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6

466

Mùa đông. Ảnh: Việt Hùng

Chị ơi…! Ảnh: Hoàng Thao

 

Tuổi thơ. Ảnh: Đồng Khắc Thọ

 

Bí mật. Ảnh: Lê Anh Tú