Lý tưởng sống cao đẹp của những người đồng chí

732

(Cảm nhận khi đọc tác phẩm Thép đã tôi thế đấy và Nhật ký Vũ Xuân)

VNTN – Cuối những năm 50 của thế kỷ trước, lớp giáo viên trẻ chúng tôi giảng dạy ở trường cấp 2-3 Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) đã cùng với thế hệ học sinh của trường hồi đó làm việc và học tập trong bầu không khí vô cùng hồ hởi, giữa bối cảnh nhân dân ta đã giành được chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đang sôi nổi bắt tay vào công cuộc kiến thiết, xây dựng xã hội chủ nghĩa trên Miền Bắc và cùng với nhân dân Miền Nam đấu tranh để thống nhất nước nhà.

 

Chính trong những tháng năm đáng nhớ đó, tác phẩm đặc sắc “Thép đã tôi thế đấy” từ Liên Xô đã đến với thày trò chúng tôi. Sách không có nhiều, mọi người vội chuyền tay nhau đọc. Nhà trường đã kịp thời tổ chức những buổi ngoại khóa văn học để giới thiệu về tác giả và tác phẩm. Chúng tôi cũng giảng dạy trên lớp một bài trích trong tác phẩm, đoạn “Trên công trường đường sắt Baiarơca”, đây là một trong những chương ấn tượng nhất.
Qua tác phẩm, thày và trò nhà trường hết sức xúc động và cảm phục cố nhà văn Nicôlai Ôxt