Xuân biên cương

335

VNTN – Biên cương, hải đảo – những vùng lãnh thổ, lãnh hải vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, là nguồn cảm hứng dạt dào cho văn nghệ sĩ, trong đó có các nhà nhiếp ảnh. Những khoảnh khắc về mỗi vùng đất, vùng biển phên giậu ấy, như là niềm tin, hi vọng, yêu thương của nhân dân về sự toàn vẹn và trường tồn của đất nước.
Chào xuân mới, VNTN giới thiệu những tác phẩm chụp về biên giới, hải đảo của các nghệ sĩ Thái Nguyên.

Đường tuần tra. Vũ Kim Khoa

Thác Bản Giốc. Việt Hùng

Góc bản. Vũ Kim Khoa

Bên mốc chủ quyền. Việt Hùng

Bình minh quê núi. Minh Lập

Chiều Lũng Cú. Đồng Khắc Thọ

Đường tuần tra. Khánh Vân

Gói bánh chưng Tết ở Bạch Long Vỹ. Đồng Đăng

Thiếu nữ Dao Tuyển ở Dào San. Hồng Trung