Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: 15 năm một hành trình

783

VNTN – Tại phiên Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tháng 12 này, anh Hà Văn Dương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chính thức thông báo với Khu nhà chung (gồm Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Hội Văn học nghệ thuật) rằng, các anh đã hoàn thành một hành trình 15 năm, và từ 1/1/2019 sẽ nhận nhiệm vụ mới. Vậy là chúng tôi sắp phải chia tay một thành viên trong “ngôi nhà vui vẻ”. Bài viết này là những tình cảm trân quý của chúng tôi dành tặng những người “hàng xóm thân cận” của mình…

Thành lập ngày 1/7/2003 theo Quyết định số 494-QĐ/TU ngày 16/5/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trong Khối phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng doanh nghiệp, các đoàn thể vững mạnh, 15 năm qua tập thể ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Lễ Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Hiệp hội Doanh nghiệp và BHXH tỉnh

Tại Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, vừa tổ chức sáng 19/12, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã khẳng định: 15 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ của mình, khẳng định vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp; quán triệt, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, người lao động, để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả…
Ngày đầu thành lập, trên cơ sở chuyển giao các TCCS Đảng từ Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy cơ quan Dân Chính Đảng (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan) và một số đảng bộ trực thuộc tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 57 TCCS Đảng (30 đảng bộ và 27 chi bộ) với gần 2.700 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ đã có 66 TCCS Đảng (25 đảng bộ, 41 chi bộ) với gần 3.000 đảng viên. Sở dĩ số đảng bộ giảm đi, vì trong 15 năm ấy, có những thay đổi do sắp xếp lại doanh nghiệp, giải thể, sáp nhập, luân chuyển… Trong số các TCCS Đảng đó, có 4 doanh nhiệp Nhà nước, 14 doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối và 47 doanh nghiệp cổ phần không có vốn Nhà nước. Các doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực nên được chia thành 5 cụm thi đua để có những điểm tương đồng, thuận lợi cho công tác lãnh đạo phù hợp với các đơn vị, gồm: sản xuất công nghiệp; xây dựng, sản xuất vật liệu; dịch vụ tài chính, ngân hàng; dịch vụ tổng hợp và thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu.
Để đảm bảo công tác lãnh đạo, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối liên hệ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ theo từng nhiệm kì và từng năm; các nghị quyết chuyên đề gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.
Cùng với việc kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương, Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế hoạch công tác với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, Ban Chấp hành cùng các cấp ủy cơ sở đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác Đảng, trên tinh thần dân chủ, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm.
Nói về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cho biết thêm: Tăng cường đi cơ sở thay vì ngồi họp triền miên. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 20 cuộc đi cơ sở, nhất là đến những đơn vị khó khăn, từ đó nắm bắt được tình hình thực tế, lựa chọn những vấn đề then chốt, bức xúc của cơ sở để tham mưu, đề xuất với Tỉnh nhiều biện pháp khắc phục, như tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; hội nghị tiếp xúc cử tri; hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối…

Công đoàn 3 cơ quan tổ chức cho cán bộ đi nghỉ mát, hè 2018

Nhờ việc sâu sát với cơ sở nên Đảng ủy Khối đã thực sự trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với Tỉnh. Nhiều doanh nghiệp có những khó khăn, do được Đảng ủy Khối kịp thời tham mưu với Tỉnh phương án giải quyết nên đã được tháo gỡ. Như trường hợp CTCP Đầu tư và Thương mại TNG khi mở rộng đầu tư đã gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hoặc việc giải quyết nhà ở cho công nhân, rồi cơ chế chính sách thuế… Hoặc CTCP sản xuất vật liệu Tân Long, sau khi thực hiện cổ phần đã tồn tại nhiều khó khăn như: nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội nên khi người lao động đủ điều kiện nghỉ chế độ đã không được chốt sổ, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo đơn vị, đồng thời có ý kiến với Bảo hiểm xã hội cho đơn vị giải quyết theo từng trường hợp cụ thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đảng viên. Từ những thực tế trên, Đảng ủy Khối đã chủ động kí kết quy chế phối hợp công tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh để có những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong khối hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Xác định nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo việc sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế của doanh nghiệp; tăng cường hợp tác, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp… Cùng với việc chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng, triển khai nghị quyết nhiệm vụ công tác hàng năm gắn với kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, thông qua việc thường xuyên duy trì công tác giao ban cụm. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị ngày càng ổn định và có bước phát triển, tăng trưởng bình quân hàng năm từ 15-20%. Số đơn vị hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đạt trên 90%; đóng góp nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước chiếm tỉ trọng từ 10-15% số thu ngân sách toàn tỉnh (năm 2017 nộp ngân sách đạt 1.555 tỉ đồng); đảm bảo việc làm, chế độ chính sách cho 20.584 lao động với mức thu nhập bình quân tăng 7,6 lần so với ngày đầu thành lập.
Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu doanh nghiệp; thường xuyên sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị cho đảng viên. Trong 15 năm hoạt động, Đảng ủy Khối đã phối hợp tổ chức 7 khóa Trung cấp Lí luận chính trị cho hơn 600 đảng viên. Điều này rất có ý nghĩa đối với việc nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên trong khối doanh nghiệp, nhất là các đảng viên trẻ. Nhờ làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, hàng năm, toàn Đảng bộ có từ 50 – 70% TCCS Đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, 97,2% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
Nói thêm về nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, anh Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Hàng năm, căn cứ vào kết quả kiểm điểm đánh giá, phân loại đảng viên, Đảng bộ đều kịp thời có kế hoạch củng cố từng tập thể và cá nhân đảng viên hạn chế từng mặt. Nhờ vậy mà việc khắc phục khuyết điểm được thực hiện có hiệu quả.
Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, các hoạt động văn hóa xã hội cũng được quan tâm, nhiều giải thể thao và hội diễn văn nghệ đã được tổ chức góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ đảng viên và người lao động. Các đơn vị trong khối luôn quan tâm đến phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đồng thời tích cực làm công tác xã hội từ thiện, mỗi năm toàn Khối đã tham gia ủng hộ với số tiền trên 10 tỉ đồng, riêng năm 2018 là 20 tỉ đồng. Đảng ủy còn có hai đoàn thể trực thuộc, là Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh. Hai tổ chức này đã tập hợp tốt lực lượng của mình, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn.
Nhìn lại 15 năm hoạt động, không thể gói ghém hết trong một bài viết, chỉ biết rằng trong 15 năm ấy, tập thể cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cố gắng hết mình, tận tụy với công việc để đến nay đã tạo được sự ổn định TCCS Đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Trong đội ngũ đó, có những người gắn bó với Đảng ủy từ ngày đầu thành lập đến nay, là anh Ngô Văn Lâm, anh Phạm Văn Quang, đã chứng kiến từng bước trưởng thành của Đảng ủy Khối. Là anh Hoàng Văn Sinh, nguyên Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối suốt 12 năm có lẻ – người chịu trách nhiệm chính trước Tỉnh ủy về việc xây dựng một tổ chức từ ngày còn trứng nước. Là lớp cán bộ đi trước đã hoàn thành nhiệm vụ với Đảng nay được nghỉ chế độ như các bác Đào Duy Chiến, Ngô Văn Mão, Hoàng Trọng Vinh, Nguyễn Thị Thịnh…; là các cán bộ trẻ Ngô Thị Thanh Nhàn, Ngô Xuân Quỳnh, Lý Thị Thu Huyền, Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Thị Hường, vv…, tất cả đã cùng chung tay, đồng lòng, quyết tâm xây dựng cơ quan với những thành tích đáng tự hào, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2013.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Hà Văn Dương cho biết: 15 năm hoạt động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp luôn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, nhất là trong bối cảnh sắp xếp lại doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng. Đến nay, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị TW 6 (khóa XII), và Đề án số 09-ĐA/TU về thực hiện tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp lại nghiêm túc triển khai theo đúng hướng dẫn đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các chi, đảng bộ trong Khối. Theo Đề án, chúng tôi sẽ kết thúc hoạt động từ 1/1/2019. Được Tỉnh ủy đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là động lực để chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Tất nhiên, cuộc chia tay nào cũng không thể tránh khỏi sự lưu luyến, nhưng Tỉnh ủy đã rất quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của anh em, đã sắp xếp công việc mới phù hợp với năng lực sở trường và nhu cầu của từng cá nhân. Điều đó cũng cũng động viên và khiến anh em yên tâm rất nhiều.
Chia tay “những người hàng xóm”, chúng tôi không cảm thấy buồn, chỉ quyến luyến… Xin chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục cống hiến ở những cương vị mới.
Tạm biệt những người hàng xóm yêu mến của chúng tôi!.

Huệ Minh