Tiếp tục phát huy các giá trị của “Sửa đổi lối làm việc” trong xây dựng hệ thống chính trị

721

VNTN – Đó là tinh thần Hội nghị chuyên đề “Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức sáng nay (23/10).


Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các cơ quan báo chí; các đồng chí lãnh đạo và trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị đã tới dự.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị lí luận, thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, từ đó nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện công tác cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, xác định rõ hơn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, đổi mới phong cách, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Ảnh. Hồng Tâm

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao đơn vị tổ chức Hội nghị, đồng thời khẳng định sự cần thiết của nội dung hội nghị đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu, sau Hội nghị, cần thống nhất đề ra được những nội dung, giải pháp vận dụng sáng tạo tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” để thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Hội nghị đã nghe và thảo luận 10 tham luận của các đơn vị, với các nội dung: Làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn và việc vận dụng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương, trong đó tập trung vào một số vấn đề: những nguyên lý xây dựng Đảng về đạo đức; những chỉ dẫn quý báu về công tác cán bộ của Đảng; bài học về phong cách công tác khoa học, dân chủ, quần chúng cho cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay… Những khó khăn, vướng mắc; hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và kiến nghị, đề xuất…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nhân rộng, triển khai nội dung này tại nơi mình công tác. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, từng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo phải thực sự gương mẫu trong mỗi lời nói, mỗi việc làm. Có như vậy thì việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay mới thực sự hiệu quả.

Huệ Minh