Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

477

“Thả diều” tranh của Hầu Thị Nguyệt, trường THCS Hoàng Ngân, Điềm Mặc, Định Hóa.

“Bịt mắt bắt dê”, tranh Mai Thúy Hiên, lớp 5A, trường Tiểu học Phú Cường, Đại Từ.

“Mùa thu đi học”, Tranh: Lê Nguyễn Trúc Linh, lớp 1E, trường Tiểu học Tân Hương, Phổ Yên.

“Đường quê”, Tranh: Tất Quang Lớp 2A trường Tiểu học Trung Hội – Định Hóa