Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

417

VNTN – Chiều 10/9, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức buổi họp báo, thông tin về công tác chuẩn bị, chương trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, Ban Dân vận, các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn.

Nguồn: http://baothainguyen.org.vn

Tính đến tháng 7/2018, ở cấp cơ sở, 9/9 Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức đại hội xong. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/9/2018) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; tham dự có 258 đại biểu chính thức và 150 đại biểu khách mời. Đến nay, công tác chuẩn bị văn kiện, văn bản trình bày tại Đại hội, chuẩn bị cơ sở vật chất, khánh tiết đã được Hội Nông dân cơ bản hoàn tất. Theo đó, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2018; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018 – 2023; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Hội Nông tỉnh; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Đại diện các cơ quan báo chí đã đóng góp ý kiến về các phương án phối hợp tuyên truyền, nhất trí xây dựng kế hoạch, nội dung, mở các chuyên trang, chuyên mục, đưa các tin, bài, phóng sự… chào mừng trước, trong và sau Đại hội. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã tiếp thu và giải đáp những vấn đề mà báo chí quan tâm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận tuyên truyền của Hội, có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan báo chí, nhằm bám sát định hướng tuyên truyền, đảm bảo công tác tổ chức đại hội thành công, phù hợp với điều kiện của tỉnh nhà.

Lê Đình