Mùa cá

145

Sau tiếng còi chung cuộc   Tranh: Đào Tuấn

Mùa “cá”     Tranh: Huy Chương