Thành chợ đêm

93

Thành chợ đêm

Trăm năm trong cõi người ta
Đến mùa Uôn-Cúp thế là lại vui
Chồng em đã chuẩn bị rồi
Mì tôm, cá mực… lại bồi thùng bia
Có hôm thức đợi đến khuya
Chồng em rủ bạn về chia vui cùng
Thế là nhà cửa vui đông
“Vào rồi!” – Dậy đất các ông thét gào
Xem rồi tranh thủ giải lao
Ăn uống lấy sức lại vào ngồi xem
Nhà ai như thể nhà em
Bỗng thành cái quán chợ đêm bùng nhùng!

Nghi Huyền

Mỗi mùa Uôn-Cúp tới

Mỗi mùa Uôn-Cúp tới
Khắp nơi nơi rộn ràng
Từ đầu hôm đến sáng
Nghe reo hò vang vang…

Bao nhiêu người mê bóng
Ngồi “ôm chặt” truyền hình!
Hứng nhào vô cá độ
Quên công việc, gia đình!

Bóng đá bên trời Âu
Bên này mình… thua cả!
Bắt kèo dưới, kèo trên
Bắt kiểu nào cũng… ngã!

Thua đau, phải cầm cố
Xe máy lẫn đồng hồ
Rồi cầm hết của cải
Mặt mũi trông bơ phờ!

Cờ bạc, bác thằng bần
Người xưa từng răn dạy!
Mùa Uôn- Cúp đến rồi
Xin mọi người nhớ lấy!

Thạch Trường Sa