Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

332

VNTN –  Sáng nay (28/6), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đại diện các sở ban ngành trong tỉnh; đại diện Ban tuyên giáo, tuyên huấn, báo cáo viên thuộc các đảng bộ trực thuộc tỉnh và các thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra: không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác và phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo; các nội dung thông tin, tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Một số kết quả cụ thể: phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 và 7 (khóa XII) đến đông đảo đảng viên, cán bộ và bà con nhân dân; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Đại đội thanh niên xung phong 915 – Khúc tráng ca bất tử”…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo Thái Nguyên cũng thẳng thắn nhìn nhận về những mặt tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: công tác dự báo và tham mưu định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; trên lĩnh vực báo chí chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái một cách trực diện…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp một số tham luận, ý kiến vào Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 với từng lĩnh vực cụ thể với các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và tỉnh; chủ động và phối hợp tổ chức điều tra dư luận xã hội, hội nghị báo cáo viên và hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ hàng tháng; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, các hoạt động lễ hội, quản lý các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật; chỉ đạo hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống “diễn biến hòa bình”…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo các cấp trong thời gian tới tập trung tuyên truyền về Hội nghị xúc tiến đầu tư – sự kiện lớn của tỉnh diễn ra vào 1/7 tới; đồng thời tiếp tục quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ làm công tác tuyên giáo; qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2018.

 A.T