Triển khai công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XII

679

Sáng nay (23/5), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XII (hội nghị trung ương 7). Dự hội nghị có đại diện Sở Thông tin – Truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh.

Hội nghị Trung ương 7, diễn ra trong 6 ngày (từ 07 đến 12/5), đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Kết thúc Hội nghị, BCH Trung ương Đảng đã thống nhất ban hành 3 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về Cái cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Để kịp thời thông tin tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung Hội nghị Trung ương 7, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin nhanh những nội dung cơ bản của các nghị quyết, trong đó đặc biệt nhấn mạnh Nghị quyết 26 về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, vừa được ban hành ngày 19/5/2018. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7; Mở chuyên trang, chuyên mục; lựa chọn các loại hình thông tin phù hợp với từng cơ quan tuyên truyền để kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác các nội dung nghị quyết; đồng thời, tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc và nhận thức lệch lạc liên quan thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7.

Huệ Minh