Khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”

743

Sáng nay (15/5), tại trường THPT Hoàng Quốc Việt (xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai), Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); 70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018).

Tiết mục văn nghệ chào mừng của đội xung kích trường PTTH Hoàng Quốc Việt

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Trung tâm lưu trữ quốc gia 3; Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện ủy, UBND huyện Võ Nhai; đại diện một số sở ban ngành trong tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân và gần 1000 em học sinh trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm trưng bày 250 hình ảnh, tư liệu, lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc tại ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 – 1954); trong đó có nhiều tư liệu quý về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch lần đầu được giới thiệu. Nội dung triển lãm gồm 4 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa kiệt xuất; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại; Thái Nguyên thực hiện “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong phát triển kinh tế – xã hội hiện nay.

Triển lãm sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới hôm nay; đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Trung tâm lưu trữ quốc gia 3 đã trao tặng cho UBND huyện Võ Nhai hiện vật gồm 79 chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong ảnh); Bảo tàng tỉnh và Trung tâm lưu trữ quốc gia 3 trao tặng các hình ảnh, các tư liệu sách về Bác Hồ cho thầy trò trường PTTH Hoàng Quốc Việt…

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20/5/2018.

Anh Thắng