Tác phẩm dự xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016

752

Chợ ven đê – tranh khắc gỗ của Lê Quang Thái

Điểm tựa – Tranh: Nguyễn Gia Bảy

Nắng Đồng Văn – Tranh: Nguyễn Lộc

Đêm chợ tình Khâu Vai – Tranh: Trần Quang Tú

Sáng, trưa, chiều – Tranh bộ: Duy Nhiếp