Thơ Hoàng Xuân Tuyền

241

Hoàng Xuân Tuyền

Trường kỳ

1.
Ai phu thì phu
Ai lính thì lính
Ai quan thì quan…

Ai dân công thì dân công
Ai bộ đội thì bộ đội
Ai cán bộ thì cán bộ…

Ai giảm tô thì giảm tô
Ai thổ cải thì thổ cải…
Ai sai thì sửa
Ai sửa ai sai…thì sửa… thì sai…

Ai làm gì thì làm gì.

2.
Tìm chữ
đợi mùa gieo.

Cắt tóc
ho
thở dài
chép miệng
thở dài
ho
cắt tóc.

Hong chữ
đợi mùa gieo.

Hong chữ trường kỳ
trường kỳ hong chữ.

Kìa ông Phan Khôi.

Chân dung
(Gửi họa sĩ Lê Thanh Tùng)

Ta ở đâu nhỉ
à ở đây
đây rồi
xứ sở mình
đây, chính là chỗ này
trên bản đồ thế giới.

Ồ, có gì tả tơi hơn
chắp vá hơn
mấy vạt đất
Á Âu Phi Mỹ
thêm vài ba mảnh vỡ
trôi dạt giữa mênh mông đại dương.

Sức mạnh tự nhiên vo nhầu và xé nhỏ.

Ồ, có gì ngoắt ngoéo hơn
tủn mủn hơn
những biên giới quốc gia
ngăn cách
chia bôi
của người ta
của anh của tôi
lắt nhắt.

Tham lam độc ác
xuẩn ngốc cả tin…
vo nhầu thêm và xé nhỏ nữa
bức chân dung loài người.

Tỉ lệ một phần bao nhiêu thế
tấm bản đồ thế giới
bức chân dung
không già không trẻ
đóng đinh trên tường.