Thể lệ Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 915 Anh hùng

1878

VNTN – Căn cứ Thông báo kết luận số 1530-TB/TU ngày 23/3/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về “chủ trương định hướng tôn tạo, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong Đại đội 915”;
Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên;
Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 03/4/2018 của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên;
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên ban hành Thể lệ Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 915 Anh hùng (sau đây gọi chung là Cuộc vận động) như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích, ý nghĩa
Thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói chung và giới văn nghệ sĩ nói riêng đối với Đại đội Thanh niên xung phong 915 Anh hùng, đặc biệt đối với các liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Khơi gợi cảm hứng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài Đại đội Thanh niên xung phong 915 Anh hùng, qua đó đón nhận các tác phẩm văn học, nghệ thuật mới, có chất lượng góp phần lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng Việt Nam đến mọi tầng lớp nhân dân.

2. Đối tượng tham gia
Là những tác giả tự nguyện tham gia và cam kết thực hiện các quy định của Cuộc vận động, bao gồm: Văn nghệ sĩ, người yêu văn học nghệ thuật sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Kạn và cả nước.

3. Loại hình
Bao gồm 7 loại hình nghệ thuật sau: Văn học, Âm nhạc, Múa, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Điện ảnh – truyền hình, Sân khấu.

4. Quyền lợi, trách nhiệm của tác giả
– Không hạn chế số lượng tác phẩm dự giải với mỗi tác giả.
– Các tác giả được dự giải và đoạt giải ở nhiều loại hình cũng như nhiều tác phẩm trong cùng 1 loại hình.
– Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền trước Ban Tổ chức và pháp luật.

5. Bản quyền và quyền sử dụng tác phẩm
Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả.
Các tác phẩm tham dự phục vụ cho công tác tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động văn hóa, giáo dục không nhằm mục đích thương mại thì cơ quan, đơn vị sử dụng không phải trả bất kỳ chi phí nào.
Việc trưng bày, lựa chọn tác phẩm đăng, đưa tin trên các phương tiện thông tin, triển lãm không đồng nghĩa với tác phẩm đó đạt giải

6. Thời gian thực hiện
– Phát động và tiếp nhận tác phẩm: Từ ngày 15/4/2018 đến 31/10/2018.
– Chấm, lựa chọn tác phẩm: Tháng 11/2018.
– Tổng kết, trao giải: Tháng 12/2018.

7. Ban giám khảo: Các văn nghệ sỹ có uy tín của địa phương và Trung ương.

8. Cơ cấu giải thưởng
– Loại giải: Giải A, Giải B, Giải C, Giải Khuyến khích. Không phân chia theo loại hình tác phẩm.
– Số lượng: Tối đa 03 giải A, 07 giải B, 10 giải C, một số giải Khuyến khích.
– Mức thưởng: Được quyết định căn cứ vào nguồn kinh phí thực tế.

9. Kinh phí tổ chức xét, tặng giải thưởng
– Nguồn kinh phí cho Cuộc vận động được trích từ nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
– Kinh phí tổ chức giải thưởng bao gồm: kinh phí thẩm định, chấm giải và hoạt động của Ban giám khảo; kinh phí tổ chức hội nghị phát động, tổng kết trao giải thưởng; kinh phí làm vật phẩm, chứng nhận giải, quảng bá tác phẩm và các chi phí hành chính khác liên quan đến tổ chức giải thưởng; kinh phí thưởng cho các tác phẩm đoạt giải.
– Cơ quan thường trực Cuộc vận động lập dự toán kinh phí và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Điều kiện tham dự
– Đối với tác giả: Tác giả không vi phạm pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
– Đối với tác phẩm:
+ Là tác phẩm văn học, nghệ thuật hoàn chỉnh, chưa được in ấn, công bố trên báo chí, xuất bản phẩm, các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.
+ Là tác phẩm bám sát chủ đề về Đại đội Thanh niên xung phong 915 Anh hùng, mang tính sáng tạo và giá trị thẩm mỹ.
+ Tác phẩm đã công bố trước thời điểm vận động sáng tác, đúng chủ đề, có thể tham gia hưởng ứng Cuộc vận động nhưng không được xét giải chính thức. Cơ quan tổ chức Cuộc vận động có thể xem xét tặng thưởng đối với những tác phẩm đúng chủ đề, có chất lượng tốt, có ảnh hưởng xã hội trong thời gian qua.

2. Quy định chi tiết về việc nộp tác phẩm đối với từng loại hình nghệ thuật
2.1. Văn học (Gồm thơ, trường ca, tiểu thuyết, truyện ngắn, ký): Tác phẩm được đánh vi tính trên một mặt giấy khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
2.2. Âm nhạc (Ca khúc): Nộp bản nhạc (in trên khổ giấy A4) kèm theo đĩa CD.
2.3. Múa (Gồm tiết mục múa độc lập, thơ múa, kịch múa): Nộp đĩa hình (VCD, DVD) kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1.000 từ cho mỗi tác phẩm.
2.4. Ảnh (Gồm ảnh đơn, ảnh bộ): Nộp ảnh màu hoặc đen trắng, cỡ ảnh 30cm x 45cm, không ép plastic, mặt sau ảnh ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, địa danh nơi ảnh chụp, thời gian chụp. Ban Tổ chức chấp nhận tác phẩm đã xử lý, cắt cúp, chỉnh sửa màu sắc nhưng không được cắt ghép làm sai sự thật. Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết.
2.5. Mỹ thuật (Gồm tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc): Các tác phẩm tham dự đã được vào khung (đối với điêu khắc phải có bục), phía sau cần ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, thời gian sáng tác.
2.6. Điện ảnh – Truyền hình (Gồm phim truyện, phim tư liệu): Nộp đĩa hình (VCD, DVD) kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1.000 từ cho mỗi tác phẩm.
2.7. Sân khấu (Gồm kịch bản sân khấu các thể loại nghệ thuật truyền thống và kịch nói): Nộp đĩa hình (VCD, DVD) kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1.000 từ cho mỗi tác phẩm.

3. Tác giả tham dự gửi kèm 01 bản kê khai, ghi đầy đủ các thông tin sau: Họ và tên khai sinh tác giả/ đồng tác giả/ nhóm tác giả; bút danh (nếu có); số lượng tác phẩm, tên tác phẩm, loại hình/thể loại; đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; thời gian sáng tác tác phẩm.
– Tác phẩm tham dự không được trả lại, trừ loại hình Mỹ thuật.

4. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm
– Thời gian: Từ ngày 15/4/2018 đến hết ngày 31/10/2018.
– Địa điểm: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (Phố Nhị Quý, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

– Địa chỉ mail: vannghethainguyen915@gmail.com
– Điện thoại liên hệ: 01672.116.789 (Đ/c Trần Danh Khải) hoặc 0912.789.157 (Đ/c Lê Anh Tú)

III. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC
– Về việc tố cáo, khiếu nại: Hội Văn học nghệ thuật không xem xét, trả lời các đơn không có họ tên, địa chỉ chính xác hoặc đơn nặc danh.
– Với những vấn đề phát sinh trong Cuộc vận động, Hội Văn học nghệ thuật sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm giải quyết hoặc xin ý kiến cấp trên để giải quyết.

Hội VHNT

Kế hoạch tổ chức khai thác, sưu tầm tư liệu lịch sử về Đại đội 915, Đội thanh niên xung phong 91, tỉnh Bắc Thái

Kế hoạch triển khai thực hiện tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915