Triển khai kế hoạch tổ chức khai thác, sưu tầm tư liệu về Đại đội 915

750

VNTN – Sáng nay (6/4), Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức khai thác, sưu tầm tư liệu về Đại đội 915, Đội thanh niên xung phong 91, tỉnh Bắc Thái. Tham dự có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn cùng các thành viên trong Tổ sưu tầm tư liệu.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị

Tổ công tác sưu tầm tư liệu về Đại đội 915 gồm 5 nhóm, mỗi nhóm 7 thành viên, gồm đại diện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện. Tổ công tác sẽ thực hiện khai thác, sưu tầm thông tin thông qua 2 mẫu phiếu, trong đó phiếu số 1 dành riêng cho thân nhân gia đình liệt sĩ là TNXP hy sinh ngày 24-12-1972 tại Ga Lưu Xá; phiếu số 2 dành riêng cho cựu TNXP thuộc các đại đội: 911, 912, 913, 914, 915 hoặc nhân chứng khác.
Hiện nay, việc chuẩn bị kế hoạch, mẫu phiếu thu thập thông tin, dự toán kinh phí đều đã triển khai xong. Các nhiệm vụ cụ thể đều đã ấn định lộ trình, thời gian chi tiết: Tuyên truyền trên thông tin đại chúng, gửi mẫu phiếu tới thân nhân liệt sỹ, các tập thể cá nhân có liên quan trước ngày 15/4; các nhóm công tác đồng bộ tiếp cận địa bàn, đối tượng trước ngày 30/4; xây dựng biểu mẫu tổng hợp và báo cáo chung kết quả khai thác sưu tầm tư liệu trước ngày 15/5; hoàn thành việc biên soạn, xuất bản cuốn sách lịch sử, xuất bản cuốn tác phẩm văn học, nghệ thuật và phim tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục trước ngày 15/7/2018.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham góp một số ý kiến, đề xuất để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện công tác sưu tầm tư liệu, để khi thực hiện đạt được hiệu quả cao nhất. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đã thay mặt tỉnh Thái Nguyên cảm ơn sự quan tâm phối hợp của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan của tỉnh Bắc Cạn về việc tổ chức thực hiện đợt khai thác, sưu tầm tư liệu lịch sử của Đại đội TNXP 915. Đồng chí chỉ đạo: các nhóm sưu tầm tư liệu cần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng kế hoạch đề ra. Việc tổ chức khai thác sưu tầm tư liệu, tài liệu phải đảm bảo tính toàn diện, chi tiết, cụ thể, đồng bộ. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bắc Cạn và các đơn vị, địa phương khác có liên quan; đảm bảo tính kế thừa và phát triển; tuyệt đối không gây phiền hà hoặc tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Anh Thắng