Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:Đi sâu vào chất, không chạy theo lượng

709

VNTN – Đó là quan điểm được đồng tình, thống nhất tại Hội nghị Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thái Nguyên năm 2018 diễn ra vào chiều nay (21/3). Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chủ trì Hội nghị.

Năm 2017, Phong trào đã dần đi vào nền nếp, được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo sát sao, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tích cực, tự giác, trở thành một phong trào thi đua rộng lớn, ngày càng phát triển và đạt được những kết quả quan trọng trong đời sống xã hội. Các chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân luôn được quan tâm thực hiện. Năm qua, hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 11,21% xuống còn 9%. Về xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, hiện nay, toàn tỉnh có 180 nhà văn hóa cấp xã; 2.655 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; 3.531 đội, câu lạc bộ,… văn nghệ, thể thao với trên 52.900 buổi hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống khu dân cư. Phong trào xây dựng Gia đình, xóm, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được quan tâm đặc biệt và triển khai sâu rộng. Hết năm 2017, toàn tỉnh có 279.255/314.122 gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, đạt 88,9%; 2.408/3.032 xóm, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 79,41%; 1.590/1/678 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 94,75%…

Bên cạnh những mặt tích cực, Phong trào vẫn tồn tại một số hạn chế, như: một số Ban chỉ đạo cơ sở còn chưa sâu sát, thiếu tính chủ động; số liệu báo cáo của các địa phương còn thiếu chính xác; nguồn kinh phí chi cho các hoạt động Phong trào, Ban chỉ đạo còn thấp, nhất là cấp huyện, xã ảnh hưởng đến công tác triển khai, thực hiện và kết quả Phong trào; Phong trào có sự phát triển nhưng chưa đồng đều; một số thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở chưa được quản lý và sử dụng hiệu quả, chưa phát huy được hết công năng, gây lãng phí…

Năm 2018, Ban chỉ đạo đã đề ra 03 mục tiêu: đạt 88,5% trở lên Gia đình văn hóa; 70% trở lên Xóm, tổ dân phố văn hóa; 90% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hội nghị thống nhất 03 mục tiêu mà trong năm 2017 đều đã đạt và vượt với quyết tâm đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả để Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự trở thành động lực trong đời sống nhân dân.

Bích Hồng