Công văn hướng dẫn, bổ sung, làm rõ một số nội dung trong Quy chế và Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016

1058

VNTN – Sau khi ban hành Quy chế và Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016, Ban Tổ chức Giải thưởng nhận được ý kiến đóng góp của các tác giả về một số nội dung hai văn bản này.

Trên tinh thần nỗ lực cao nhất để quy trình tuyển chọn và xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016 được tiến hành khoa học, khách quan, công bằng, chính xác, công khai, Ban Tổ chức Giải thưởng hướng dẫn, bổ sung, làm rõ một số nội dung trong Quy chế và Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016, cụ thể như sau:

  1. Về số lượng đơn vị tác phẩm mỗi tác giả/ nhóm tác giả được gửi tham dự giải:

1.1. Giải thích thuật ngữ đơn vị tác phẩm: Là đại lượng để xác định số lượng tác phẩm tối thiểu của từng chuyên ngành mà tác giả phải nộp để tham dự giải thưởng.

1.2. Quy định chi tiết về 01 đơn vị tác phẩm với từng chuyên ngành:

+ Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình, Văn nghệ dân gian: là 01 tập sách.

+ Sân khấu: 01 vở diễn có thời lượng 60 phút trở lên hoặc các vở diễn ngắn có tổng thời lượng 60 phút trở lên.

+ Điện ảnh – Truyền hình: 01 bộ phim có thời lượng 60 phút trở lên hoặc các phim ngắn có tổng thời lượng 60 phút trở lên.

+ Âm nhạc: Với nhạc sỹ là 02 ca khúc hoặc 01 bản hợp xướng; với ca sỹ là 03 bài hát (gửi kèm đĩa CD).

+ Múa: 01 tiết mục múa có thời lượng 20 phút trở lên hoặc 02 tiết mục múa có tổng thời lượng 20 phút trở lên.

+ Nhiếp ảnh: Ảnh đơn: chùm 03 ảnh; Ảnh bộ: chùm từ 05 đến 08 ảnh.

+ Mỹ thuật (gồm các loại hình: hội họa, đồ họa, tranh cổ động, điêu khắc, phù điêu): Tác phẩm đơn: 02 tác phẩm/loại hình; Tác phẩm bộ: như quy định trong Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016.

+ Kiến trúc: Đồ án thiết kế cho 01 công trình xây dựng hoặc 01 đồ án quy hoạch, thiết kế, trang trí nội ngoại thất đã hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng.

1.3. Tác giả hoặc nhóm tác giả được dự giải ở nhiều chuyên ngành, mỗi chuyên ngành tối thiểu 01 đơn vị tác phẩm, tối đa 03 đơn vị tác phẩm.

  1. Về hình thức sử dụng tác phẩm: Ban tổ chức Giải thưởng không trả lại các tác phẩm dự thi, trừ các tác phẩm thuộc chuyên ngành Mỹ thuật.
  2. Về quyền lợi tác giả: Mỗi tác giả được dự giải và đoạt giải ở nhiều chuyên ngành cũng như đoạt giải ở nhiều đơn vị tác phẩm trong cùng một chuyên ngành.
  3. Về cỡ ảnh đối với chuyên ngành Nhiếp ảnh: cỡ 30cm x 45cm.
  4. Về việc xác định năm xuất bản (đối với tập sách): Được xác định theo năm in và nộp lưu chiểu tập sách đó.

Trên đây là hướng dẫn, bổ sung, làm rõ một số nội dung trong Quy chế và Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh, Ban Tổ chức Giải thưởng chịu trách nhiệm giải quyết.

  Nơi nhận:
– Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng- Các thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng

– Các Chi hội – Hội VHNTN tỉnh;
– Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG BAN 
 


Nguyễn Thúy Quỳnh

Phó Chủ tịch phụ trách
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
Thái Nguyên